Màng PE có tay cầm quấn

Màng PE có tay cầm:

  • Độ kéo giãn 300%
  • Chống đâm thủng tốt
  • Giữ hàng hóa chắc chắn

Buy at:

(+84) 943 68 9968
Chat Zalo